VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Đội ngũ BETAGROUP gắn bó, tin cậy và hợp tác hoạt động dựa trên kim chỉ nam xuyên suốt là giá trị của cốt lõi:

CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM

ĐẠO ĐỨC LÀ NỀN TẢNG 

CẢI TIẾN SẢN PHẨM DỊCH VỤ THƯỜNG XUYÊN 

DÁM NGHĨ DÁM LÀM.

1

Cùng chung tay, góp sức mang đến nguồn dinh dưỡng ngày càng tốt hơn bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống, con người và xã hội.

28

Trong quá trình thực hiện mục tiêu, đội ngũ nhân viên Betagroup cùng nhau cam kết thực hiện các giá trị cốt lõi trong hành vi ứng xử giữa các cá nhân:


Trung trực: Nghiêm túc, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch với khách hàng.
– Tôn trọng: Bản thân, đồng nghiệp, công ty, đối tác.
– Công bằng: Với nhân viên, khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác.
– Tuân thủ: Luật pháp của nhà nước Việt Nam, quy chế, chính sách, quy định chung của Công ty.
– Đạo đức: Hành động một cách có đạo đức trong mọi công việc.

 • YẾN SÀO KATANEST KHÔNG ĐƯỜNG 31%
 • SURE PLUS
 • YẾN BETANEST KIDS
 • BETAMILK SỮA NON TỔ YẾN (vị dâu)
 • BETACARE COLOSTRUM - TỔ YẾN ( vị dâu)
 • BETAMILK COLOS IgG
 • BETAMILK COLOS IgG vị cam
 • GROW ADVANCE
 • KATANEST XƯƠNG KHỚP 31%
 • WEGHT PLUS
 • YẾN SÀO KATANEST NHÂN SÂM 31%
 • GROW MAX
 • YẾN KIDS
 • MOM PRO
 • NUTRI KIDS
 • XƯƠNG & KHỚP
 • MOM PRO
 • YẾN KIDS
 • KATANEST KIDS 31%
 • XƯƠNG KHỚP - GLUCOSAMIN
 • IQ MAX
 • GLU MAX
 • COLOKIDS
 • CANXI NANO
 • DIABET
 • YẾN NHÂN SÂM
 • CANXI GLU COLLAGEN
 • NEWBORN STEP 1
 • ANSURE
 • COLOSTRUM 1+
 • NEWBORN STEP 2
 • PEDIA PLUS
 • BETACARE COLOSTRUM
 • BETA - LIPID
 • COLOSTRUM
 • YẾN KHÔNG ĐƯỜNG
 • YẾN SÀO KATANEST ĐƯỜNG PHÈN 31%
 • BETACARE COLOSTRUM - TỔ YẾN ( vị cam)
 • PEDIA KIDS
 • YẾN ĐƯỜNG PHÈN
 • YẾN CANXI
 • GAIN MAX
 • YẾN SÀO KATANEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 31%
THƯƠNG HIỆU LIÊN KẾT
76093517854e7f10265f.100610009a34ffab5a4eceb.1002cb2a8faf5e611b848f7
THƯƠNG HIỆU LIÊN KẾT
e68ab474e32d1973403c_1.100d009b0aaf6f30cad55e2.1006354400f0656fc08a547.100
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM BETAGROUP

Mã số thuế: 0401976790


Website: www.betapharma.com.vn


Email: betapharma2019@gmail.com


Hotline: 0384.79.79.79 – 0349.742.742


Hotline tư vấn dinh dưỡng:
0396.01.01.01

(Bác sĩ Trần Thị Bích Thủy – Đại học Y Dược Tp. HCM)

Địa chỉ: Lô 234, Khu B2-7, Khu đô thị Xanh Bàu Tràm Lakeside, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng